Renier Postma

Reinier Postma

Reinier Postma

 

In 2018 maakte kunstenaar Willemien Schaap het werk Nest (Links) voor de kunstroute van dat jaar. Dit enorme nest, gemaakt van hout en takken is de afgelopen jaren wat aan het vergaan. Kunstenaar Reinier Postma, die zich o.a. bezighoudt met het schoonmaken en restaureren van kunstwerken in de openbare ruimte, is gevraagd om een nieuw werk te maken dat is gebaseerd op Nest van Willemien Schaap. 

Kunstenaar: Reinier Postma
Reinier Postma is kunstenaar en grafisch ontwerper. Hij heeft een fascinatie voor hoe we ons verhouden tot elkaar en onze omgeving. Door middel van ingrepen ontregelt hij alledaagse situaties die leiden tot ontmoetingen, nieuwe inzichten en herwaardering van alles waar we door de drukte van de dag aan voorbij zijn gegaan.
In dit werk zet hij de kijker aan om te fantaseren over wat er zoal ondergronds op de Lonnekerberg gebeurt en is gebeurd. Kijkt u naar links dan begint uw zoektocht misschien al wel met de vergankelijkheid en met het gelijktijdig ontstaan van de Lonnekerberg.

reinierpostma.nl

Locatie: Lonnekerbos

 

Im Jahr 2018 kreierte die Künstlerin Willemien Schaap das Kunstwerk „Nest“ für die Kunstroute. Dieses riesige Nest aus Holz und Ästen ist in den letzten Jahren etwas vermodert. Der Künstler Reinier Postma, der sich u.a. mit der Reinigung und Restaurierung von Kunstwerken im öffentlichen Raum beschäftigt, wurde gebeten, ein neues Werk zu gestalten, das auf Willemien Schaaps Nest basiert.

Künstler: Reinier Postma
Reinier Postma ist Künstler und Grafikdesigner. Er ist fasziniert davon, wie wir uns in der Beziehung zueinander und zu unserer Umgebung verhalten. Durch verschiedene Eingriffe bringt er alltägliche Situationen durcheinander, die zu Begegnungen, neuen Einsichten und einer Neubewertung der Dinge führen, an denen wir in der Hektik des Alltags vorbeigegangen sind.

reinierpostma.nl

Standort: Lonnekerbos