Paul de Kort

Paul de Kort Parallax

Paul de Kort

 

Kunstwerk: AFSZ Parallax
AFSZ staat voor ‘Air Fuel Station Zuid’. Parallax verwijst naar ‘het kijken met twee ogen’. Vroeger waren er drie van dit soort locaties met opslagtanks voor brandstof voor de F16 straaljagers. Alleen locatie Zuid is bewaard gebleven. De twee grote betonnen opslagtanks zijn deels uitgegraven en opengewerkt en lijken als ogen het landschap te bespieden. Geheimzinnige tunnels gaven toegang tot de verborgen tanks. Nu worden de tunnels afgesloten door een deur, maar speciale lenzen in de deur geven een bijzondere kijk op het interieur van de tunnels. Bovenop de tanks bevinden zich nu uitkijkposten voor vogelaars en natuurliefhebbers.

Kunstenaar: Paul de Kort
Paul is beeldend kunstenaar en is in 1988 afgestudeerd aan de rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Zijn oeuvre bestaat vooral uit monumentale en landschappelijke kunstprojecten. Daarin werkt hij graag samen met verschillende bureaus voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Zijn passie voor openbare ruimte ligt vooral bij het zichtbaar maken van de verhalen die achter het zichtbare landschap schuilen. Een landschap dat door de eeuwen heen is bewerkt door vele generaties. Ze hebben sporen nagelaten van menselijke activiteiten die hun functie hebben verloren, maar als ‘littekens’ nog zichtbaar zijn in het landschap.

Locatie: Vliegbasis Twenthe

Relatie locatie en kunstwerk:
Dit kunstwerk maakt deel uit van het project ‘Stille getuigen, harde feiten’, een kunstproject op de voormalige vliegbasis Twenthe in opdracht van gemeente Enschede en Area Development Twente ADT in samenwerking met PARKLAAN Landschapsarchitecten.

pauldekort.nl

 

Kunstwerk: AFSZ Parallax
AFSZ steht für „Air Fuel Station Zuid“. Parallax verweist auf das „Schauen mit zwei Augen”. Früher gab es drei dieser Standorte mit Brandstofftanks für die F16-Strahljäger. Nur der Standort Zuid (Süd) blieb erhalten. Die zwei großen Lagertanks aus Beton wurden teilweise ausgegraben und scheinen wie Augen die Landschaft auszuspähen. Geheimnisvolle Tunnel bildeten früher den Zugang zu diesen verborgenen Tanks. Jetzt sind die Tunnel mit einer Tür verschlossen, aber Speziallinsen in der Tür gewähren einen besonderen Blick auf das Innere der Tunnel. Oben auf den Tanks befinden sich Aussichtsposten für Vogelkenner und Naturliebhaber.

Künstler: Paul de Kort
Paul ist bildender Künstler und vollendete 1988 sein Studium an der Reichsakademie für Bildende Künste in Amsterdam. Sein Gesamtwerk besteht vor allem aus monumentalen und landschaftlichen Kunstprojekten. Dabei arbeitet er gerne mit verschiedenen Büros für Landschaftsarchitektur und Städtebau zusammen. Seine Leidenschaft für den öffentlichen Raum zeigt sich vor allem im Sichtbarmachen der Geschichten, die sich hinter der sichtbaren Landschaft verbergen. Eine Landschaft, die im Lauf der Jahrhunderte von vielen Generationen bearbeitet wurde. Sie haben Spuren menschlicher Aktivitäten hinterlassen, die zwar ihre Funktion verloren haben, aber als „Narben“ noch in der Landschaft sichtbar sind.

Standort: Flugplatz Twenthe

Beziehung Standort und Kunstwerk:
Dieses Kunstwerk ist Teil des Projekts „Stille getuigen, harde feiten (Stille Zeugen, harte Tatsachen)“, einem Kunstprojekt auf dem ehemaligen Flugplatz Twenthe im Auftrag der Gemeinde Enschede und Area Development Twente ADT in Zusammenarbeit mit PARKLAAN Landschapsarchitecten.

pauldekort.nl