Paul de Kort

Paul de Kort Doppler

Paul de Kort

 

Kunstwerk: C26 Doppler
In deze ontmantelde hangar werden motoren van straaljagers getest. Het monumentale gebouw was vroeger zo goed als geluiddicht door de zwaar geïsoleerde bekleding. Nu is het een kunstwerk waar de thema’s ‘tijd en geluid’ centraal staan. Het metalen frame vormt de basis voor allerlei geluidsbelevingen. Uit de kokers in de grote hal (Basilica) is het geluid van overvliegende vliegtuigen te horen maar ook het gezang van vogels. Achterin de hal komt uit de geluidsdempers een zacht geroezemoes. Het zijn de verborgen, soms pijnlijke verhalen van dit landschap. In de ‘staart’ van het gebouw waar vroeger het geluid van straalmotoren overheerste is het nu oorverdovend stil, maar af en toe hoor je hier de kenmerkende roep van de veldleeuwerik.

Kunstenaar: Paul de Kort
Paul is beeldend kunstenaar en is in 1988 afgestudeerd aan de rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Zijn oeuvre bestaat vooral uit monumentale en landschappelijke kunstprojecten. Daarin werkt hij graag samen met verschillende bureaus voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Zijn passie voor openbare ruimte ligt vooral bij het zichtbaar maken van de verhalen die achter het zichtbare landschap schuilen. Een landschap dat door de eeuwen heen is bewerkt door vele generaties. Ze hebben sporen nagelaten van menselijke activiteiten die hun functie hebben verloren, maar als ‘littekens’ nog zichtbaar zijn in het landschap.

Locatie: Vliegbasis Twenthe

Relatie locatie en kunstwerk:
Dit kunstwerk maakt deel uit van het project ‘Stille getuigen, harde feiten’, een kunstproject op de voormalige vliegbasis Twenthe in opdracht van gemeente Enschede en Area Development Twente ADT in samenwerking met PARKLAAN Landschapsarchitecten.

pauldekort.nl

 

Kunstwerk: C26 Doppler
In diesem entkernten Hangar wurden Düsenjägermotoren getestet. Das monumentale Gebäude war früher wegen seiner schweren Isolierung so gut wie schalldicht. Jetzt ist es ein Kunstwerk, bei dem die Themen „Zeit und Schall“ im Zentrum stehen. Der Metallrahmen bildet die Basis für allerlei Schallerlebnisse. Aus den Schächten in der großen Halle (Basilika) hört man den Lärm überfliegender Flugzeuge, aber auch den Gesang von Vögeln. Hinten in der Halle klingt aus den Schalldämpfern leises Stimmengewirr. Es sind die verborgenen, manchmal schmerzhaften Geschichten dieser Landschaft. Im „Schwanz“ des Gebäudes, wo früher der Lärm von Strahlmotoren herrschte, ist es jetzt ohrenbetäubend still, aber ab und zu hört man hier den charakteristischen Ruf der Feldlerche.

Künstler: Paul de Kort
Paul ist bildender Künstler und vollendete 1988 sein Studium an der Reichsakademie für Bildende Künste in Amsterdam. Sein Gesamtwerk besteht vor allem aus monumentalen und landschaftlichen Kunstprojekten. Dabei arbeitet er gerne mit verschiedenen Büros für Landschaftsarchitektur und Städtebau zusammen. Seine Leidenschaft für den öffentlichen Raum zeigt sich vor allem im Sichtbarmachen der Geschichten, die sich hinter der sichtbaren Landschaft verbergen. Eine Landschaft, die im Lauf der Jahrhunderte von vielen Generationen bearbeitet wurde. Sie haben Spuren menschlicher Aktivitäten hinterlassen, die zwar ihre Funktion verloren haben, aber als „Narben“ noch in der Landschaft sichtbar sind.

Standort: Flugplatz Twenthe

Beziehung Standort und Kunstwerk:
Dieses Kunstwerk ist Teil des Projekts „Stille getuigen, harde feiten (Stille Zeugen, harte Tatsachen)“, einem Kunstprojekt auf dem ehemaligen Flugplatz Twenthe im Auftrag der Gemeinde Enschede und Area Development Twente ADT in Zusammenarbeit mit PARKLAAN Landschapsarchitecten.

pauldekort.nl