NOHNIK

NOHNIK

NOHNIK Ontwerpbureau

 

Kunstwerk: Uitkijktoren
Op het zuidelijke deel van de voormalige Vliegbasis Twenthe heeft ontwerpbureau NOHNIK deze uitkijktoren gerealiseerd. De toren maakt de historie van de voormalige militaire vliegbasis zichtbaar. Op de locatie van de toren stond vroeger het terminal-gebouw met verkeerstoren.
De nieuwe uitkijktoren heeft de vormgeving van een opengewerkte ‘serpentine’. De open gedeeltes van de toren verwijzen naar diverse objecten die kenmerkend zijn voor het gebied, zoals de (oog)hoogtes van een F-16 piloot en vleermuizen.
De schil van de toren is een zelfdragende constructie. De spijlen hebben zowel een constructieve functie als een esthetische betekenis. Het patroon van de spijlen zorgt voor een dynamische schaduwwerking op de schil van de toren, afhankelijk van de stand van de zon. Hierdoor ontstaat er een camouflagepatroon van licht en schaduw en gaat het geheel op in de omgeving. De vorm en de details van het ontwerp zijn bewust abstract gehouden waardoor de toren mooi aansluit bij de abstracte bouwstijl van de militaire objecten in het gebied.

Kunstenaar: NOHNIK ontwerpbureau
NOHNIK is een multidisciplinair ontwerpbureau voor gebouw, stad, landschap en object. Ze werken vanuit de kracht en de behoefte van de plek en gebruiker. Daarmee creëren ze realistische oplossingen op maat.
Naast het ontwerpen, initieert NOHNIK ook ontwikkelingen en faciliteren ze (plan)processen. Hierbij zoeken ze naar een balans tussen het voeren van regie en het geven van ruimte aan ideeën en initiatieven. Samen met betrokkenen wakkeren ze zo een nieuwe energie aan. Geboren uit pure bevlogenheid.

Locatie: Vliegbasis Twenthe

nohnik.nl

 

Kunstwerk: Aussichtsturm
Im südlichen Teil des ehemaligen Flugplatzes Twenthe hat Designbüro NOHNIK diesen Aussichtsturm realisiert. Dieser Turm macht die Geschichte des ehemaligen Flugplatzes sichtbar. Wo jetzt der Turm steht, befand sich früher das Terminal-Gebäude mit dem Verkehrstower.
Der neue Aussichtsturm wurde in Form einer geöffneten “Serpentine” gestaltet. Die offenen Teile des Turms verweisen auf verschiedenen Objekte, die das Gebiet kennzeichnen, wie z. B. die (Augen)höhen von F-16-Piloten und Fledermäusen.
Die Verschalung des Turms ist eine freitragende Konstruktion. Die Stäbe haben sowohl eine konstruktive Funktion als auch eine ästhetische Bedeutung. Das Muster der Stäbe sorgt für einen dynamische Schattenwurf auf die Verschalung des Turms, abhängig vom Stand der Sonne. Hierdurch entsteht ein Tarnmuster von Licht und Schatten, so dass sich das Werk vollständig in die Umgebung einfügt. Die Form und die Details des Entwurfs sind bewusst abstrakt gehalten, so dass sich der Turm gut mit dem abstrakten Baustil der militärischen Objekte in diesem Gebiet verbindet.

Künstler: NOHNIK Designbüro
NOHNIK ist ein multidisziplinäres Designbüro für Gebäude, Stadt, Landschaft und Objekt. Ihr Ausgangspunkt sind die Kraft und die Bedürfnisse von Ort und Nutzer. Damit gestalten sie realistische Lösungen nach Maß.
Neben Entwürfen initiiert NOHNIK auch Entwicklungen und ermöglicht (Planungs-)Prozesse. Dabei suchen sie nach einem Gleichgewicht zwischen Regie und Raum für Ideen und Initiativen. Zusammen mit den anderen Beteiligten fachen sie so neue Energie an, die aus reiner Begeisterung entsteht.

Standort: Flugplatz Twenthe

nohnik.nl