Klaas Kamphuis

Klaas Kamphuis

Klaas Kamphuis

 

Kunstwerk: Duír
De open plek tussen de beuken op de Lonneker berg is een mystieke plek. Het is gemakkelijk voor te stellen hoe daar in vroeger tijden rituelen plaatsvonden waarbij steencirkels en staande stenen op dergelijke plekken werden geplaatst. Het beeld Duír (het Keltisch woord voor ‘eik’) toont twee stoere lastdragers en sluit aan bij die associatie.
De term die het best van toepassing is op het werk van Klaas is ‘lyrisch abstract’. In samenspraak met het landschap en de boom werkt hij op locatie ‘en taille direct’. Dat laatste houdt in dat hij vanuit een schetsontwerp direct start met hakken in het materiaal, reagerend op het voorhanden zijnde hout (in dit geval afkomstig uit het Stroink). Een zoektocht vanuit nieuwsgierigheid naar verhoudingen, volumes en krachten.

Kunstenaar: Klaas Kamphuis
Klaas heeft al van jongs af aan een passie gehad voor hout en de beelden die ermee gemaakt kunnen worden. Daarnaast is tekenen altijd de basis van zijn werk gebleven. Hij heeft jarenlang grote en grove beelden gemaakt, die in meerdere landen zijn tentoongesteld. Een elleboogblessure zorgde ervoor dat hij zich een aantal jaren meer is gaan focussen op tekenen. Vrijwel dagelijks was hij met zijn tekenuitrusting op pad in de natuur. Altijd op zoek naar karakteristieke bomen, landschappen, bloemen of dieren: Kijken, observeren en dan vertalen, in houtskool op papier.
De beelden die Klaas de laatste jaren maakt zijn kleiner dan voorheen, maar even expressief. Daarmee zijn deze twee aspecten van zijn kunstenaarschap bij elkaar gekomen: Beelden en tekeningen verklaren en versterken elkaar. In de beelden lijken het ongepolijste, de kracht van het hout en de constructie de uitdrukking te bepalen; terwijl dat in de tekeningen het subtiele, de directheid van het handschrift en de meestal aan de natuur ontleende onderwerpen zijn.

Locatie: Lonnekerbos

klaasbeelden.nl

 

Kunstwerk: Duír
Die offene Stelle zwischen den Buchen auf dem Lonneker Berg ist ein mystischer Ort. Man kann sich leicht vorstellen, wie dort in früheren Zeiten Rituale stattfanden, und wie Steinkreise und Menhire an derartigen Orten aufgestellt wurden. Die Skulptur Duír (das keltische Wort für” ‘Eiche‘) zeigt zwei kräftige Lastenträger und fügt sich in diese Assoziation ein.
Der Ausdruck, der das Werk von Klaas am Besten beschreibt, ist „lyrisch abstrakt.“ Im Wechselgespräch mit der Landschaft und dem Baum arbeitet er am Standort “en taille direct”. Dies bedeutet, dass er von einem skizzierten Entwurf aus direkt mit der Bearbeitung des Materials beginnt und dabei auf das vorhandene Holz reagiert (das in diesem Fall vom Landgut Het Stroink stammt). Eine neugierige Suche nach Verhältnissen, Volumen und Kräften.

Künstler: Klaas Kamphuis
Von klein auf hatte Klaas schon eine Leidenschaft für Holz und die Skulpturen, die sich daraus gestalten lassen. Daneben ist Zeichnen immer die Basis seiner Arbeiten geblieben. Jahrelang hat er große und grobe Skulpturen kreiert, die in mehreren Ländern ausgestellt wurden. Eine Ellenbogenverletzung war die Ursache, dass er sich einige Jahre lang mehr auf das Zeichnen richtete. So gut wie jeden Tag war er mit seiner Zeichenausrüstung in der Natur unterwegs. Immer auf der Suche nach charakteristischen Bäumen, Landschaften, Blumen und Tieren: Schauen, beobachten und dann übertragen, in Holzkohle auf Papier.
Die Skulpturen, die Klaas in letzter Zeit gestaltet, sind kleiner als vorher, aber genauso ausdrucksvoll. Damit sind diese zwei Aspekte seines Künstlerdaseins zusammengekommen: Skulpturen und Zeichnungen erklären und verstärken einander. In den Skulpturen scheinen das Ungehobelte, die Kraft des Holzes und die Konstruktion den Ausdruck zu bestimmen, während dies in den Zeichnungen durch das Subtile, die Direktheit der Handschrift und die meistens aus der Natur entlehnten Themen geschieht.

Standort: Lonnekerbos

klaasbeelden.nl