Johan van der Veen

Johan van der Veen

Johan van der Veen

 

Kunstwerk: “Verdwijnpunt” (voor Eric)
Een rechte aflopende weg met aan weerzijden bomen heeft een sterk perspectivische werking. De weg komt uit op een weids grasland. Precies in het verlengde van de rechte weg staat diep in dit weiland een witte schijf opgesteld met daarop een zwarte kleinere cirkel. Deze cirkel werkt als verdwijnpunt en verbindt de strakheid van de weg met die van de ruimtelijkheid van het weiland. Hierdoor lijkt de weg door te lopen tot aan het verdwijnpunt. Door langs de weg af te dalen nader je het verdwijnpunt en wordt de toeschouwer een deel van deze lineaire opstelling.

Kunstenaar: Johan van der Veen
Johan van der Veen onderzoekt in zijn tweedimensionale werk het vierkant en de cirkel. Zijn beelden ontstaan door het bewerken van de gegevens die in deze vormen besloten liggen, zoals zijde, omtrek, hoek, curve en oppervlaktematen. Deze bewerkingen van verdeling, verschuiving, kanteling, vergrootten en verkleinen maakt ook dat er afgeleide vormen ontstaan zoals de ellips, ruit en het trapezium. Met deze beperkte en formele vormen en bewerkingen weet hij een grote variëteit aan werken te genereren.
In zijn driedimensionale werk vormen fenomenologische begrippen de aanleiding om tot een werk te komen. Zo onderzocht hij in zijn vroegere werk de verhouding tussen geluid, ruimtelijke vorm en akoestiek. Andere begrippen die hij behandelt zijn gravitatie, tijd, beweging en waarneming. De werken ontstaan uit een associatief en speels onderzoek.

Locatie: Einde Beukerweg

johanvanderveen.com

 

Kunstwerk: „Verdwijnpunt” (voor Eric) („Fluchtpunkt“ – für Eric)
Ein gerader, abwärts führender Weg mit Bäumen an beiden Seiten hat eine starke perspektivische Wirkung. Der Weg mündet in ein weites Grasland. Exakt in der Verlängerung des geraden Weges steht weit in diesem Grasland eine weiße Scheibe mit einem schwarzen kleineren Kreis darauf. Dieser Kreis funktioniert als Fluchtpunkt und verbindet die Geradlinigkeit des Weges mit der Räumlichkeit der Wiese. Dadurch scheint sich der Weg zu einem Fluchtpunkt hin zu bewegen. Wenn man diesen Weg hinuntergeht, nähert man sich dem Fluchtpunkt, und so wird der Zuschauer selbst Teil dieser linearen Aufstellung.

Künstler: Johan van der Veen
Johan van der Veen untersucht in seinem zweidimensionalen Werk das Quadrat und den Kreis. Seine Bilder entstehen durch die Bearbeitung der Daten, die in diesen Formen festgelegt sind, wie Seite, Umfang, Ecke, Kurve und Oberflächenmaße. Diese Bearbeitungen der Teilung, Verschiebung, Kippung, Vergrößerung und Verkleinerung sorgen auch für das Entstehen abgeleiteter Formen wie Ellipse, Raute und Trapez. Mit diesen formalen und begrenzten Formen und Bearbeitungen weiß er eine große Palette von Werken zu schaffen.
In seinen dreidimensionalen Arbeiten bilden phänomenologische Begriffe den Anlass, ein Werk zu gestalten. So untersuchte er in seinem Frühwerk die Beziehung zwischen Schall, räumlicher Form und Akustik. Andere Begriffe, die er behandelt, sind Gravitation, Zeit, Bewegung und Wahrnehmung. Diese Arbeiten entstehen aus assoziativen und spielerischen Untersuchungen.

Standort: Ende Beukerweg

johanvanderveen.com