Hester Pilz


Hester Pilz

Hester Pilz

 

Kunstwerk: Kernhout-Groeihout
Dit werk ontleent zijn titel aan termen uit de boomverzorging. Bij het beeld Kernhout-Groeihout komen een paar thema’s aan bod die vaker in het werk van Hester Pilz terugkomen. In de vorm zoekt Hester naar een overgang van natuurlijke gegroeide vormen naar door de cultuur gemaakte vormen. Een harmonische verbinding tussen natuur en cultuur. Daarnaast is ze geïnspireerd door de ambachtelijke houtconstructies in oude boerderijen. Het beeld Kernhout-Groeihout is opgebouwd uit een constructie van recht gezaagd eikenhout met pen-en-gat verbindingen die overgaat in natuurlijk gegroeide eikentakken.

Kunstenaar: Hester Pilz
Beeldend kunstenaar Hester Pilz zoekt in haar werk het contact met basale dingen. Haar kunstwerken gaan vaak over het verbonden voelen met de aarde waarop je leeft. Ze is altijd op zoek naar manieren om haar binnenwereld met de buitenwereld te verbinden, werkend met verschillende materialen. Klei, hout, ijzer, natuurlijke materialen, soms zelfs de aarde zelf. Haar inspiratie haalt Hester uit de natuur en haar processen en in de rituelen die mensen ontwikkelen om met de natuur te leven. Vandaar ook haar interesse in het moderne en traditionele leven in agrarische samenlevingen: leven in overeenstemming met het ritme van de plant, of in sommige gevallen ertegen.

Locatie: Vegerweg

hesterpilz.nl

 

Kunstwerk: Kernhout-Groeihout (Kernholz – Holztriebe)
Dieses Werk entlehnt seinen Titel den Fachbegriffen aus der Baumpflege. Bei der Skulptur „Kernhout-Groeihout“ werden einige Themen angesprochen, die wir öfter in Hester Pilz‘ Werk sehen. In der Form sucht Hester einen Übergang von natürlich gewachsenen zu Formen, die durch Kultur geschaffen wurden. Eine harmonische Verbindung zwischen Natur und Kultur. Außerdem wird sie von handwerklichen Holzkonstruktionen in alten Bauernhöfen inspiriert. Bei der Skulptur “Kernhout-Groeihout“ geht gerade gesägtes Eichenholz mit Schlitz-und-Zapfen-Verbindungen in natürlich gewachsene Eichenäste über.

Künstlerin: Hester Pilz
Die bildende Künstlerin Hester Pilz sucht in ihrem Werk den Kontakt mit basalen Dingen. Ihre Kunstwerke handeln oft von dem Gefühl der Verbundenheit mit der Erde, auf der wir leben. Sie ist immer auf der Suche nach Wegen, um ihre innere Welt mit der äußeren Welt zu verbinden. Dabei arbeitet sie mit unterschiedlichen Materialien: Lehm, Holz, Eisen, natürliche Materialien, manchmal auch die Erde selbst. Ihre Inspiration findet Hester in der Natur und ihren Prozessen und in den Ritualen, die Menschen entwickeln, um mit der Natur zu leben. Daher stammt auch ihr Interesse am modernen und traditionellen Leben in agrarischen Gesellschaften: Leben im Einklang mit dem Rhythmus der Pflanze, oder in manchen Fällen eben gegen diesen Rhythmus.

Standort: Vergerweg

hesterpilz.nl