Henk Maassen

Henk Maassen

Henk Maassen

 

Kunstwerk: Balans VIII (1984)
Als beginnend kunstenaar maakte Henk Maassen dit werk in het atelier van Evert Strobos. De aanleiding was een grote ruimtelijke expositie in en rond de gemeente Ommen in 1985. Het idee was om een groot object te maken in het thema “Balans” waaraan Henk al op kleine schaal werkte. Uiteindelijk heeft hij tien grote staalobjecten in dit thema gemaakt. Tot aan vandaag de dag komt dit thema nog regelmatig terug in zijn (kleinere) objecten. In Balans VIII wordt balans gesymboliseerd door de twee staalplaten die bij elkaar of juist uit elkaar gedreven worden door de massieve cirkel. Alles staat op zijn uiterste grens (balans) van omvallen of elkaar net vasthouden. “De Balans in het Leven”.

Kunstenaar: Henk Maassen
Henk is in 1979 afgestudeerd aan de Academie voor Kunst en Industrie (AKI) in Enschede. In zijn werk gaat hij vaak uit van geometrische vormen. Een thema in zijn werk is het in beeld brengen van spanningen tussen verschillende vormen en materialen. Zijn kunst bestond in de beginjaren uit veel grote ijzeren constructies met kabels en buizen. Later begon hij steeds meer te spelen met balans en evenwicht in dunnere constructies. De afgelopen jaren werkt hij steeds meer met glas en zelfs bladeren en kaarsvet. Henk ondervond door de tijd heen hoe kwetsbaar het leven is en dat is terug te vinden in zijn werk.

Locatie: Bergweg

Relatie locatie en kunstwerk: Balans VIII heeft al op vele plekken in Nederland en Duitsland gestaan. Het werk was als eerste te zien op de tentoonstelling in Ommen. Daarna stond het in Hardenberg, vervolgens in Leiden om daarna naar Rees (DL) te vertrekken. Het was even terug in het atelier van Henk Maassen in Enschede om vervolgens weer naar Rees (DL), in de uiterwaarden van de Rijn te staan. Daarna kwam het weer terug naar Enschede waar het eerst bij het MST-ziekenhuis en vervolgens weer in het atelier kwam te staan. Tussentijds heeft het object ook nog twee keer in de Keukenhof Lisse gestaan. De laatste jaren staat het aan de Bergweg in Lonneker waar de grondeigenaar en de kunstenaar elkaar kennen in dienst en wederdienst.

 

Kunstwerk: Balans VIII (1984)
Als beginnender Künstler schuf Henk Maassen dieses Werk im Atelier von Evert Strobos. Der Anlass war eine große räumliche Ausstellung in und um die Stadt Ommen im Jahr 1985. Die Idee war, ein großes Objekt zum Thema “Balance“, mit dem sich Henk bereits in kleinem Maßstab beschäftigte, herzustellen. Letztendlich kreierte er zehn große Stahlobjekte zu diesem Thema. Bis heute kehrt dieses Thema noch regelmäßig in seinen (kleineren) Objekten zurück. In Balans VIII wird Gleichgewicht durch zwei Stahlplatten symbolisiert, die durch den massiven Kreis zueinander oder eben auseinander getrieben werden. Alles steht an der äußersten Grenze (Gleichgewicht) zwischen Umfallen oder einander gerade noch festhalten. „Die Balance im Leben“.

Künstler: Henk Maassen
Henk schloss 1979 sein Studium an der Akademie für Kunst und Industriedesign (AKI) in Enschede ab. In seinem Werk geht er von geometrischen Formen aus. Ein Thema in seinem Werk ist die bildliche Darstellung von Spannung zwischen verschiedenen Formen und Materialien. In seinen Anfangsjahren bestand seine Kunst vor allem aus großen eisernen Konstruktionen mit Kabeln und Röhren. Später spielte er immer mehr mit Balance und Gleichgewicht in dünneren Konstruktionen. In letzter Zeit arbeitet er verstärkt mit Glas und sogar Blättern und Wachs. Im Lauf der Zeit erfuhr Henk, wie verletzlich das Leben ist, und dies sieht man in seinem Werk.

Standort: Bergweg

Beziehung Standort und Kunstwerk: Balans VIII stand schon an vielen Orten in den Niederlanden und Deutschland. Zuerst war das Werk auf der Ausstellung in Ommen zu sehen. Danach stand es in Hardenberg , dann in Leiden um anschließend nach Rees (D) umzuziehen. Für kurze Zeit kehrte es zurück in Henk Maassens Atelier in Enschede, und danach stand es wieder in Rees im Überschwemmungsgebiet des Rheins. Dann kehrte es wieder zurück nach Enschede, wo es erst beim MST-Krankenhaus und dann wieder im Atelier stand. In der Zwischenzeit stand es auch noch zweimal im Keukenhof Lisse. Seit ein paar Jahren steht es am Bergweg in Lonneker, wo der Grundeigentümer und der Künstler sich damit gegenseitig einen Dienst erweisen.