Hans Morselt

Hans Morselt

Hans Morselt

 

Kunstwerk: Koe
De kubistische koeien van Hans Morselt zijn op verschillende plaatsen in Nederland (en in het buitenland) te zien. Ze zijn bedoeld als speelobjecten voor kinderen. Door ze te beschilderen met zwarte vlekken zien ze er aantrekkelijk uit. Naast de koeien maakte Hans ook veel kleurrijke abstracte beelden die uit kubische vormen bestaan. Het beeld ‘Spelende kinderen’ op het plein van basisschool Roombeek is daar een mooi voorbeeld van.

Kunstenaar: Hans Morselt (overleden in 2014)
De in Enschede geboren kunstenaar Hans Morselt is in 1952 afgestudeerd aan de Academie van Beeldende Kunst en Nijverheid, met als vakgebied glasvormgeving. Daarna heeft hij de opleiding Vrij en Monumentaal gevolgd aan de Academie voor Kunst en Industrie in Enschede. In 1962 won hij Hans de Gereart ter Borchprijs. Het werken met glas bleef altijd zijn grootste passie maar door zijn eigen kinderen werd hij geïnspireerd tot het maken van de speelobjecten. Eerst maakte hij ze in abstracte blokvormen van beton, maar later koos hij voor polyester.

Locatie: Bergweg

 

Kunstwerk: Koe (Kuh)
Die kubistischen Kühe von Hans Morselt sind an verschiedenen Orten in den Niederlanden (und im Ausland) zu sehen. Sie sind als Spielobjekte für Kinder gedacht. Durch die Bemalung mit schwarzen Flecken sehen sie sehr attraktiv aus. Außer Kühen gestaltete Hans auch viele farbenfrohe Skulpturen, die aus kubistischen Formen bestehen. Die Skulptur „Spielende Kinder“ auf dem Hof der Grundschule Roombeek ist ein schönes Beispiel dafür.

Künstler: Hans Morselt (verstorben 2014)
Der in Enschede geborene Künstler Hans Morselt vollendete 1952 sein Studium an der Akademie für Bildende Kunst und Handwerk. Sein Fachgebiet war Glaskunst. Danach machte er die Ausbildung “Frei und Monumental“ an der Akademie für Kunst und Industriedesign in Enschede. 1962 gewann er den Gereart-ten-Borch-Preis. Das Arbeiten mit Glas blieb immer seine größte Leidenschaft, aber durch seine eigenen Kinder wurde er zum Gestalten von Spielobjekten inspiriert. Erst machte er sie in abstrakten Blockformen aus Beton, später wählte er Polyester.

Standort: Bergweg