Bert Otter

Bert Otter

 

Kunstwerk: Fossiele Kruiwagen
Bert Otter maakte dit werk in 2003 voor de Beeldenroute Zieuwent. De fossiele kruiwagens waren daar een tijdelijke “plastische knipoog” naar het gebruik van deze vervoersmiddelen op deze route in het verleden door boeren en handelaren.
Maar ze zijn ook prima op hun plek nabij de “grafheuvel” van de familie Blijdenstein in het buitengebied van Lonneker. De omgeving hiervan is in de loop der jaren opgehoogd met het puin van verbouwingen en/of afbraak van fabrieken van de Blijdensteins. Hiervoor werd het materiaal door de arbeiders vanaf de grote weg met kruiwagens het natuurgebied in gereden. Door de beelden op een kruising te plaatsen komen de aanvoerende en terugrijdende kruiwagen elkaar even tegen.

Kunstenaar: Bert Otter
Bert is in 1979 afgestudeerd aan de AKI in Enschede als plastisch vormgever. Hij ontleend de ideeën voor zijn werk voornamelijk aan maatschappelijke situaties en/of menselijke en dierlijke aardigheden. In zijn werk keren dan ook voornamelijk delen van menselijke of dierlijke lichamen als motief terug. Door de keuze en de compositie van de materialen krijgen de plastieken hun eigen karakter. Bij de verwerking maakt hij gebruik van traditionele technieken en vormelementen uit “primitieve’’ culturen.

Locatie: Lonnekerbos splitsing

bertotter.nl

 

Kunstwerk: Fossile Schubkar
Bert Otter machte dieses Werk im Jahr 2003 für die Skulpturenroute Zieuwent. Die fossilen Schubkarren waren ein befristetes „plastisches Augenzwinkern” in Richtung der früheren Verwendung dieser Transportmittel durch Bauern und Händler auf dieser Route.
Aber sie sind auch am rechten Ort in der Nähe des “Grabhügels” der Familie Blijdenstein außerhalb von Lonneker. Diese Umgebung wurde im Lauf der Jahre mit Schutt der Umbauten und/oder Abrisse der Fabriken der Blijdensteins aufgeschüttet. Dafür wurde das Material von Arbeitern von der Hauptstraße mit Schubkarren ins Naturgebiet gefahren. Durch den Standort der Skulpturen an einer Kreuzung begegnen der hinfahrende und der zurückkehrende Schubkarren einander für einen Moment.

Künstler: Bert Otter
Bert vollendete 1979 sein Studium als plastischer Gestalter an der AKI in Enschede. Er erhält die Ideen für sein Werk vor allem aus gesellschaftlichen Situationen und/oder menschlichen und tierischen Eigenheiten. In seinem Werk finden sich dann auch vor allem Teile menschlicher und tierischer Körper als Motiv. Durch Auswahl und Komposition der Materialien erhalten die Plastiken ihren eigenen Charakter. Bei der Verarbeitung verwendet er traditionelle Techniken und Formelemente aus “primitiven “Kulturen.

Standort: Lonnekerbos Weggabelung

bertotter.nl