Alwie Oude Aarninkhof

Alwie Oude Aarninkhof

Alwie Oude Aarninkhof

 

Kunstwerk: Wave
Deze kinetische sculptuur heeft jarenlang een plek gehad aan de Hengelosestraat in Enschede. Kunstenaar Alwie Oude Aarninkhof is blij dat zijn geesteskind een tweede leven heeft gekregen op deze plek. Hier komt het werk namelijk erg goed tot zijn recht. In dit grote open veld vangt Wave maximale wind en dat is precies wat het werk van Alwie nodig heeft. Met behulp van wind komt de grote stalen constructie in beweging waardoor de energie van wind zichtbaar gemaakt wordt. Hierdoor ontstaat een steeds veranderend kunstwerk.

Kunstenaar: Alwie Oude Aarninkhof
Alwie Oude Aarninkhof heeft gestudeerd aan de Academie voor Beeldende kunst in Enschede. Zijn werk bestaat uit tekeningen, beelden van kunststof en voornamelijk uit kinetische sculpturen. Het werk van Alwie draait letterlijk en figuurlijk om lucht. Zelf noemt hij zijn werk ‘windkunst’ en vergelijkt het met tekenkunst. Hij beschouwt de lucht als het tekenpapier en de wind als de tekenaar. Zijn windobjecten zijn terug te vinden op diverse plekken in het land.

Locatie: Vliegbasis Twenthe

 

Kunstwerk: Wave
Diese kinetische Skulptur hatte jahrelang ihren Platz an der Hengelosestraat in Enschede. Der Künstler Alwie Oude Aarninkhof ist froh, dass sein Geisteskind ein zweites Leben am jetzigen Ort erhalten hat. Hier kommt das Werk nämlich sehr gut zu seinem Recht. In diesem großen, offenen Feld fängt Wave nämlich ein Maximum an Wind ein, und das ist genau, was Alwies Werk braucht. Mit Hilfe des Windes gerät die große Stahlkonstruktion in Bewegung, wodurch die Windenergie sichtbar wird. Hierdurch entsteht ein sich ständig veränderndes Kunstwerk.

Künstler: Alwie Oude Aarninkhof
Alwie Oude Aarninkhof studierte an der Akademie für Bildende Kunst in Enschede. Sein Werk besteht aus Zeichnungen, Skulpturen aus Kunststoff und vor allem aus kinetischen Skulpturen. Alwies Werk dreht sich im wörtlichen und übertragenen Sinn um Luft. Er selbst nennt sein Werk „Windkunst“ und vergleicht es mit Zeichenkunst. Er betrachtet die Luft als Zeichenpapier und den Wind als Zeichner. Seine Windobjekte sind an verschiedenen Standorten im Land zu finden.

Standort: Flugplatz Twenthe