Info

KunstenLandschap 2019

2019

Tijdens KunstenLandschap 2019 hebben we voor het eerst een overkoepelend thema en wel “Stilte, Ruimte,  Duisternis, verkenningen in de natuur’.

De thematiek is ontleend aan het prachtige boek met de gelijknamige titel van Kester Freriks ( isbn 978 90 08568).

Alle deelnemende kunstenaars is gevraagd te reflecteren op dit thema.

Het idee achter een thema is, dat verbinding kan worden gelegd tussen de afzonderlijke kunstwerken en de kunstenaars. Ook kan de bezoeker zich hierin verdiepen: wat betekent de natuur voor mij?

De route start traditioneel in Roombeek en gaat vervolgens via het dorp Lonneker richting het Haagsche Bosch en de golfbaan het Sybrook. Over het algemeen loopt de route via fietspaden en stille weggetjes, het is echter onvermijdelijk dat hier en daar een wat drukkere verkeersweg wordt aangedaan. Wij vragen u dan ook tijdens het wandelen en fietsen alert te zijn op het verkeer. Neem vooral de tijd om alles op uw gemak te ervaren, u kunt gerust twee dagen over de route doen als u daar de voorkeur aan geeft. Het landschap en de bijzondere gebouwen waarin de kunst wordt tentoongesteld geven een andere dimensie aan het kijken naar kunst. Voeg hierbij de actieve beweging ( fietsen. wandelen), de buitenlucht, het wisselende licht en de schaduwwerking en zo heeft u voldoende ingrediënten voor een ontspannen en inspirerende tocht. De route is in totaal 14 kilometer lang en er is volop de gelegenheid zich te verpozen bij de verschillende horeca gelegenheden.

Evenals verleden jaar heeft de Stichting een kunstwerk aangekocht en wel van de kunstenares Hester Pilz. Door elk jaar een kunstwerk aan te kopen, wil de Stichting op termijn rondom het dorp Lonneker een permanente beeldententoonstelling realiseren, die het gehele jaar toegankelijk is.

 

In dit voorwoord wil ik speciale aandacht vragen voor de verschillende creatieve activiteiten. Onder begeleiding van Art to Take kunnen kinderen (maar ook volwassenen) een eigen stempel maken die kan worden afgedrukt op een papieren zak of op een eigen ansicht kaart. Wij zorgen voor een mobiele brievenbus. Daarnaast worden kinderen uitgenodigd om uit de natuur allerlei voorwerpen mee te nemen waarmee zij onder leiding van de kunstenares Hedy Hempe kunstzinnige nesten kunnen bouwen.

Rest mij om de vele Duitse kunstenaars die dit jaar voor het eerst meedoen van harte welkom te heten en u een inspirerende dag toe te wensen

 

Peter Rouwendaal

Voorzitter KunstenLandschap

 

Bijzondere dank gaat uit naar de kunstenaars, de eigenaren die hun locatie ter beschikking hebben gesteld, de gemeente Enschede, de provincie Overijssel, Natuurmonumenten, de vele vrijwilligers en de sponsoren.

​Ook een speciale dank aan de bewoners van het dorp Lonneker die KunstenLandschap oorspronkelijk hebben geïnitieerd en al vele jaren omarmen.