Verslag 2018

Verslag 2018

 

Verslag 2018

 

1.1 Inleiding

De route van Kunstenlandschap 2018 liep vanuit Roombeek waar we voor de eerste keer Museum Twentse Welle aandeden (Sinds kort de Museum Fabriek) via Sprakel in het Bos naar Lonneker en vervolgens door de nieuwe natuur van het vliegveld Twente. In totaal waren van ongeveer 40 kunstenaars werken te bewonderen. Het accent lig op landart maar de route biedt een grote variatie aan kunst: geluid, video, grafiek, keramiek, dicht- en schilderkunst, dansperformance.

Altijd is het uitgangspunt dat de kunst de omgeving (museum, schuur, kerk, hangar, etc.) of het landschap waarin het wordt getoond uitlicht dan wel dat door de ruimte de kunst optimaal tot zijn recht komt. Zo werd in een van de shelters op het vliegveld een moderne dansperformance gegeven. In museum Twentse Welle werden metershoge schilderijen vertoond op oud linnen. In de kapel werd een duel uitgevochten tussen orgel en trompet.

Voor het eerst in de geschieden is een kunstwerk aangekocht en wel een groot beeld van Klaas Kamphuis dat geplaatst is op de Lonnekerberg op het terrein van landschap Overijssel. De idee achter de aankoop is om op lange termijn ook een kunstroute te creëren die het hele jaar door toegankelijk is.

Op zondagavond eerste Pinksterdag is een maaltijd in de openlucht georganiseerd op het dorpsplein in Lonneker voorafgaande aan de door Concordia aangeboden avondfilm op hetzelfde dorpsplein. Op het diner waren kunstenaars, sponsoren, vrijwilligers, locatiehouders en bestuursleden aanwezig alsmede ook bezoekers van de kunstroute Het creëren van een gezamenlijke ontmoetingsplek voor alle betrokkenen is een groot succes geworden. De Kunstroute voorziet in de ontmoeting: van bezoeker met kunstenaar, van kunstenaars onderling, van de bezoeker met de al dan niet aansprekende kunst enzovoort. Ook deze nieuwe traditie zal worden voortgezet.

Voor de kinderen en naar in de praktijk bleek, ook voor de volwassen bezoekers is een activiteit georganiseerd waarbij op vijf verschillende plekken een lithoafdruk worden gemaakt. De vijf afdrukken konden worden samengevoegd tot een litho van de kunstenares Elsbeth Cochius. De activiteit werd zeer gewaardeerd.

1.2 Opzet

Op initiatief van particulieren, kunstenaars en galeries wordt sinds 2000 elk jaar een kunstroute georganiseerd rond Lonneker / Roombeek Enschede. De route onderscheidt zich van andere evenementen doordat:

 • De verbinding tussen landschap en kunst centraal staat. Basis is het landschap en bijzondere objecten daarin als expositieruimte.
 • De route wandelend of per fiets kan worden afgelegd.
 • De getoonde kunst professioneel, hedendaags en gevarieerd is.

1.3 Bezoekers

Belangrijk voor de bezoekersaantallen zijn de weersomstandigheden en die waren dit jaar wederom uitstekend. Doordat we dit jaar voor het eerst met polsbandjes hebben gewerkt voor de toegangscontrole hebben we een vrij goed beeld van het aantal bezoekers. Dit jaar werden circa 3.000 bezoekers geteld waarmee de capaciteit van de route vrijwel maximaal is. Alleen op zaterdag is ruimte om nog meer bezoekers op te vangen. Opvallend is de leeftijdsopbouw van de bezoekers van de route: naast ouderen, minimaal evenveel jongeren en gezinnen met kinderen. We zijn daar bijzonder content mee.

Nieuw dit jaar is dat we voor het eerst in ons bestaan de catalogus in het Duits hebben vertaald en vrij intensief reclame hebben gemaakt voor de route in Duitsland. En met succes. Ongeveer 5% van het aantal bezoeker was uit Duitsland afkomstig en van de nieuwe bezoekers die de kunstroute voor het eerste bezochten was het aantal zelfs een kleine 25%. Ook volgend jaar willen we voor zover financieel haalbaar de catalogus weer vertalen in het Duits en de Duitse markt verder ontwikkelen.

In ieder geval heeft de inspanning voor dit jaar geleid tot waardevolle contacten met de Duitse kunstwereld. Aan de editie 2019 zullen meerdere Duitse kunstenaars deelnemen en er zijn vergevorderde plannen om de kunstroute 2020 ook een Duitse editie te geven in Kloster Bentlage te Rheine.

1.4 Doelen

Doelen van de route:

 • De route moet een bijdrage leveren aan het culturele imago van Enschede en Twente.
 • De route slaat een brug tussen kunstenaars en bezoekers.
 • De route verbindt landschap en kunst.
 • Geen massa- maar een kwaliteitsevenement met maximaal 4.000 bezoekers.

1.5 Getoonde kunst en kunstenaars

De deelnemende kunstenaars worden geworven en beoordeeld door de kunstselectiecommissie. Deelnemende galerieën hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Het merendeel van de kunstenaars wordt uitgenodigd op initiatief van de organisatie. We streven naar groter, ruimtelijk werk en land-art. De herkomst van de kunstenaars is niet essentieel hoewel het beleid er wel op gericht is om een significant aantal kunstenaars uit de omgeving (met name Enschede) te trekken. De kunstenaars worden primair gescreend op de volgende criteria:

 • Kwaliteit eerdere exposities/opdrachten
 • Inhoud documentatie of presentatiemap
 • Opleiding (kunstacademie, MO-beeldende vakken, etc.) en/of lidmaatschap van een professionele kunstenaarsvereniging
 • De juiste mix van jonge en ervaren kunstenaars en gespreide herkomst.

Hoewel een deel van de kunst te koop zal zijn, heeft de organisatie met de kunstroute geen commercieel doel voor ogen en dit speelt bij de selectie van kunst en kunstenaars dan ook geen rol. Kunstenaars kunnen onder voorwaarden reiskosten declareren. Kunstenaars die op locatie specifieke installaties realiseren krijgen een aanvullende vergoeding binnen de beperkte financiële mogelijkheden.

Via catalogus, website, sociale media, gidsen, lezingen etc. wordt tijdens en voorafgaand aan de route inhoudelijke informatie over de kunst en kunstenaars verstrekt.

In de maanden november en december voorafgaande aan het evenement worden de kunstenaars uitgenodigd om de route – die dan in grote lijnen al is vastgesteld – fietsend te verkennen. Kunstenaars krijgen op deze wijze inspraak in de plek waar zij hun werk kunnen exposeren dan wel ter plekke kunnen vervaardigen. Op eerste Pinksterdag wordt voor kunstenaars een ontmoetingsavond georganiseerd. Zowel op de dag van het verkennen van de route als ook de eerste Pinksterdag wordt eten en drank aangeboden. Ook wordt gedurende het evenement aan kunstenaars onderdak aangeboden bij de bestuursleden en vrijwilligers. Dit alles maakt dat de route van Kunstenlandschap door kunstenaars wordt geprezen om de plezierige ontspannen goede sfeer.

Het is in toenemende mate moeilijk om vrijwilligers voor dit toch organisatorisch complexe evenement te vinden. We hebben naast bestuurlijke taken door het jaar heen ten tijde van de route behoeft aan een groot aantal vrijwilligers. Vrijwilligers om de kunstroute op- en af te bouwen, kaartcontrole uit te voeren, voor de kaartverkoop en om een activiteit te begeleiden, zoals dit jaar de lithoafdruk. Wij proberen deze vrijwilligers, die een groot deel van hun Pinksterweekend opofferen, aan ons te binden. Dit o.a. door in het voorjaar een interessante lezing over kunst aan te bieden. Verder nodigen we ze gedurende het evenement op de zondagavond uit voor een gezamenlijke maaltijd met de kunstenaars.

Al met al nemen door deze activiteiten het tijdsbeslag voor het bestuur en de kosten toe. Gegeven de goodwill die ermee wordt bereikt willen wij deze activiteiten echter ook in de komende jaren voortzetten.

1.6 Organisatie

De coördinatie van de route wordt verzorgd door het Stichtingsbestuur. Het bestuur bestaat verder uit een aantal commissies te weten: kunstcommissie, sponsorcommissie, promotiecommissie.

De organisatie beschikt nu over een vaste groep van vijftig vrijwilligers, die voor een belangrijk deel uit de bezoekers zijn gerekruteerd.