Beleidsplan

Beleidsplan 2022-2023

Van: Peter Rouwendaal, voorzitter.                        Datum: 5 mei 2023

Met Pinksteren 2023 organiseren we alweer de 21st kunstroute  door het fraaie coulissen landschap van Lonneker en het culturele hart van Roombeek in Enschede.

We werken in toenemende mate nauw samen met de musea en galeries in Roombeek. Niet alleen brengt dit een verder kwaliteitsimpuls met zich mee. Het heeft ook voordelen voor onze bezoekers die gratis of gedurende een langere periode na afloop van de route toegang hebben tot deze musea en galeries

KunstenLandschap is inmiddels uitgegroeid tot een van de toonaangevende kunstroutes van Nederland. Dit is vast te stellen op basis van eigen waarneming maar vooral ook op basis van de feedback die we krijgen van deelnemende kunstenaars. Dit is een bijzondere prestatie gegeven ook het zeer bescheiden budget waarmee jaarlijks wordt gewerkt. Andere vergelijkbare routes werken op een budget variërend in grootte van 3 tot 20 x ons budget.

Om die positie te behouden en te versterken is besloten binnen de doelstelling van de Stichting de focus verder aan te scherpen. We hebben al jarenlang het beleid dat alleen op uitnodiging kan worden deelgenomen. De kunstenaars hebben een kwalificatie (kunstacademie achtergrond, expositie ervaring). Binnen deze voorwaarden selecteren we op jong talent, ervaren kunstenaars en landart.

In 2018 hebben we daaraan toegevoegd om met name ook Duitse bezoekers en kunstenaars aan te trekken. Daartoe is de catalogus in het Duits vertaald en is ook geadverteerd op de Duitse markt.

Dit jaar zijn ook contacten gelegd met de kunst scene in Vlaanderen waardoor we ook dit jaar een aantal Belgische kunstenaars een podium kunnen geven.

In 2021/2022 is ook een en nieuwe activiteit gerealiseerd de  permanente kunstroute die het gehele jaar toegankelijk is. Voor deze route bestaande uit een 19 tal kunstwerken is een aparte catalogus gerealiseerd met route kaart. De kunstwerken zijn  voorzien van teksten en QR-codes voor achtergrondinformatie, over de kunstenaar en de plek in het landschap waar het kunstwerk is geplaatst. De route  mag zich verheugen in  de belangstelling van een gestage groep bezoekers. De catalogus en de route kaarten zijn gedurende het gehele jaar te koop

Ook de interne organisatie van de Stichting heeft belangrijke personele veranderingen ondergaan. De oorspronkelijke founders en dragers van de route zijn teruggetreden.

Nieuwe vrijwilligers en bestuursleden hebben het stokje enthousiast overgenomen en ook de aansturing en de verslaglegging is aanzienlijk verbeterd.

Beleidsplan Kunstroute 2020-2021

 

Van: Peter Rouwendaal, voorzitter. Datum: 19 januari 2021

Helaas hebben we de route van ons jubileumjaar 2020 (de 20e editie) moet afgelasten i.v.m. de coronacrisis. Zeer spijtig, maar het is niet anders. We zijn met vrijwel alle kunstenaars overeengekomen dat zij hun medewerking zullen verlenen aan de totstandkoming van de route 2021.

KunstenLandschap is inmiddels uitgegroeid tot een van de toonaangevende kunstroutes van Nederland. Dit is vast te stellen op basis van eigen waarneming maar vooral ook op basis van de feedback die we krijgen van deelnemende kunstenaars. Dit is een bijzondere prestatie gegeven ook het zeer bescheiden budget waarmee jaarlijks wordt gewerkt. Andere vergelijkbare routes werken op een budget variërend in grootte van 3 tot 20 x ons budget.

Om die positie te behouden en te versterken is besloten binnen de doelstelling van de Stichting de focus verder aan te scherpen. We hebben al jarenlang het beleid dat alleen op uitnodiging kan worden deelgenomen. De kunstenaars hebben een kwalificatie (kunstacademie achtergrond, expositie ervaring). Binnen deze voorwaarden selecteren we op jong talent, ervaren kunstenaars en landart.
In 2018 hebben we daaraan toegevoegd om met name ook Duitse bezoekers en kunstenaars aan te trekken. Daartoe is de catalogus in het Duits vertaald en is ook geadverteerd op de Duitse markt.
Dit heeft zowel in 2018 als in 2019 veel Duitse bezoekers opgeleverd en ook een aantal zeer waardevolle contacten.

Ons achterliggende doel is de netwerken over en weer op het gebied van landschapskunst te verbinden en als het ware een kraamkamer te worden voor kunst in het landschap zowel in Twente als ook in het Münsterland. De idee is dat we de kunstenaars in de periferie (gezien van uit respectievelijk Amsterdam en Berlijn) een podium geven.

Een nieuwe activiteit is de realisatie van een permanente kunstroute naast de jaarlijkse route met Pinksteren. Er is al veel voortgang geboekt met deze permanente route. Het meest tastbare resultaat was de onthulling van het beeld van Bert Otter, najaar 2020. Daarnaast zijn meerdere beelden aangekocht en vergunningen aangevraagd en verleend. Inmiddels maken 19 kunstwerken deel uit van de permanente route.
De kunstwerken zullen worden voorzien van teksten en QR-codes voor achtergrondinformatie, de kunstenaar en de plek in het landschap waar het kunstwerk is geplaatst. Ook zijn er uitgewerkte plannen ten aanzien van de website van de permanente route.
We hebben ruimhartige donaties gekregen van een groot aantal fondsen, bedrijven, de gemeente en instellingen om de route te verwezenlijken.