Beleidsplan

Beleidsplan

Beleidsplan Kunstroute 2020-2021

 

Van: Peter Rouwendaal, voorzitter. Datum: 19 januari 2021

Helaas hebben we de route van ons jubileumjaar 2020 (de 20e editie) moet afgelasten i.v.m. de coronacrisis. Zeer spijtig, maar het is niet anders. We zijn met vrijwel alle kunstenaars overeengekomen dat zij hun medewerking zullen verlenen aan de totstandkoming van de route 2021.

KunstenLandschap is inmiddels uitgegroeid tot een van de toonaangevende kunstroutes van Nederland. Dit is vast te stellen op basis van eigen waarneming maar vooral ook op basis van de feedback die we krijgen van deelnemende kunstenaars. Dit is een bijzondere prestatie gegeven ook het zeer bescheiden budget waarmee jaarlijks wordt gewerkt. Andere vergelijkbare routes werken op een budget variërend in grootte van 3 tot 20 x ons budget.

Om die positie te behouden en te versterken is besloten binnen de doelstelling van de Stichting de focus verder aan te scherpen. We hebben al jarenlang het beleid dat alleen op uitnodiging kan worden deelgenomen. De kunstenaars hebben een kwalificatie (kunstacademie achtergrond, expositie ervaring). Binnen deze voorwaarden selecteren we op jong talent, ervaren kunstenaars en landart.
In 2018 hebben we daaraan toegevoegd om met name ook Duitse bezoekers en kunstenaars aan te trekken. Daartoe is de catalogus in het Duits vertaald en is ook geadverteerd op de Duitse markt.
Dit heeft zowel in 2018 als in 2019 veel Duitse bezoekers opgeleverd en ook een aantal zeer waardevolle contacten.

Ons achterliggende doel is de netwerken over en weer op het gebied van landschapskunst te verbinden en als het ware een kraamkamer te worden voor kunst in het landschap zowel in Twente als ook in het Münsterland. De idee is dat we de kunstenaars in de periferie (gezien van uit respectievelijk Amsterdam en Berlijn) een podium geven.

Een nieuwe activiteit is de realisatie van een permanente kunstroute naast de jaarlijkse route met Pinksteren. Er is al veel voortgang geboekt met deze permanente route. Het meest tastbare resultaat was de onthulling van het beeld van Bert Otter, najaar 2020. Daarnaast zijn meerdere beelden aangekocht en vergunningen aangevraagd en verleend. Inmiddels maken 19 kunstwerken deel uit van de permanente route.
De kunstwerken zullen worden voorzien van teksten en QR-codes voor achtergrondinformatie, de kunstenaar en de plek in het landschap waar het kunstwerk is geplaatst. Ook zijn er uitgewerkte plannen ten aanzien van de website van de permanente route.
We hebben ruimhartige donaties gekregen van een groot aantal fondsen, bedrijven, de gemeente en instellingen om de route te verwezenlijken.