Balans

Balans

Balans Stichting Kunstroute Lonneker per 31-12-2022

ACTIVA:
RABO bank € 8.993,46
BTW te vorderen laag (inkopen) € 1.191,20
BTW te vorderen hoog (inkopen) € 1.535,37
Overige vorderingen € 169,00
Resultaat boekjaar € 3.965,33
—————————————–
Totaal: € 15.854,36

PASSIVA:
Eigen vermogen: € 14.290,55
BTW af te dragen laag (verkopen) € 518,81
BTW afdracht € 1.045,00
——————————————
Totaal: € 15.854,36

Balans Stichting Kunstroute Lonneker per 31-12-2021 resp. 31-12-2020

ACTIVA 31-12-2021 /  31-12-2020

RABO bank: € 12.854,55 / € 20.383,82
Debiteuren: € 1.436,00 / € 0,00
Overige vorderingen: € 0,00 / € 620,70
Vooruitbetaalde kosten: € 0,00 / € 0,00
____________

Totaal ACTIVA: € 14.290,55 / € 21.004,52

 

PASSIVA

Eigen vermogen:  € 21.049,08 / € 11.369,66
Crediteuren: € 0,00 / € 0,00
Kortlopende schulden: € 0,00 / € 0,00
Resultaat boekjaar:  -/- € 6.758,53 / € 9.634,86
____________

Totaal PASSIVA:  € 14.290,55 / € 21.004,52