ANBI

ANBI

Stichting KunstenLandschap heeft een ANBI status

Sinds 2012 heeft Stichting KunstenLandschap een culturele ANBI status. Wie een donatie of schenking doet aan een culturele ANBI kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek. U kunt de gift bij de belastingaangifte invoeren onder deze ANBI gegevens:
STICHTING KUNSTROUTE LONNEKER
WEERSELO | RSIN: 817427351

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Het kan ook een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing zijn.

REGISTRATIE

De Belastingdienst stelt bepaalde voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.

U vindt de te publiceren gegevens van KunstenLandschap in het menu onder Contact>ANBI>Beleidsplan resp. >Bestuur, >Balans en >Verslag